Oogst Coaching gevestigd aan de Hullenweg 6, 8191 LB  te Wapenveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Oogst Coaching
www.oogstcoaching.nl
Hullenweg 6
8191 LB Wapenveld
Telefoon 06 832 12 480

Harold Aalbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Oogst Coaching en is te bereiken via info@oogstcoaching.nl

Verwerking persoonsgegevens
Oogst Coaching verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruikt maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een consult ten behoeven van je coach- of begeleidingsvraag. 

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over jouw coachvraag, coach proces of anderszins wordt genoteerd tijdens een consult, dit gebeurt schriftelijk. Je ontvangt naar aanleiding van het consult tips van het consult via de mail. Deze tips zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke jouw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats, bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding.

Doeleinde gegevens
Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens
Oogst coaching hanteert een bewaartermijn van één jaar voor jouw persoonlijke gegevens. Waarna je persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd worden.
Hierbij gaat het om: 

 • Persoonsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens proces coachingstraject 

Het fiscale bewaartermijn waarbij jouw standaard gegevens zijn opgenomen betreft 7 jaar.

Hoe je gegevens beveiligd worden
Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens het consult worden toegevoegd aan je dossier. Welke worden bewaard in een gesloten unit. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks geupdate voor virus en datalekken.

Delen van gegeven met derden
Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven. 

Cookies
Oogst coaching maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Oogst coaching.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt heb je het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is. 

Datum laatste wijziging: 26 februari 2020